Naše služby

Manažment geotechnických rizík

Geotechnical Risk Management

Identifikácia, analýza a kontrola geotechnických rizík

Meranie síl pod hlavou kotiev

V rámci geotechnického monitoringu hlbokých stavebných jám sa počas výstavby sledujú sily v kotvách a rozperách. U trvalých kotiev zabezpečujúcich stabilitu zemných a skalných svahov je ich monitoring podľa platných noriem nutný. K meraniu sily v tyčových a lanových kotvách sa najčastejšie používajú hydraulické dynamometre, ktoré umožňujú priame meranie sily v kN na základe presne definovaného pôdorysu snímača. Dynamometre firmy Glötzl zo SRN sa vyznačujú robustnou stavbou a jednoduchou montážou. Sú málo citlivé voči excentrickému pôsobeniu sily a majú vysokú nulovú konštantu, čo ich predurčuje na dlhodobé merania.

Meranie posuvným deformetrom

Posuvným deformetrom možno monitorovať axiálne deformácie (skrátenia príp. predĺženia) pozdĺž meranej priamky, ktorú predstavuje špeciálne vystrojený zvislý vrt v horninovom prostredí. Samotný merací prístroj je prenosná sonda a merania majú etapový charakter. Najčastejšími aplikáciami je monitoring vodohospodárskych stavieb, tunelových stavieb a problematika zakladania stavieb (odpruženie/dekonsolidácia a stláčanie základovej pôdy v hlbokých stavebných jamách).

Extenzometrické merania

Extenzometre slúžia k meraniu relatívnych posunov medzi dvoma bodmi. Meraná je najčastejšia zmena dĺžky medzi meracou hlavou upevnenou na povrchu a koreňom fixovaným vo vrte v horninovom masíve. Najčastejšími aplikáciami je meranie deformácií v okolí tunelového výrubu a monitorovanie objemových zmien (sadanie, expanzia, ....) v zakladaní stavieb. Extenzometre je možné použiť aj povrchovo v prípade ťažko prístupných nestabilných skalných svahov alebo na vodohospodárskych objektoch. Odčítanie deformácií môže byť ručné alebo automatizované.

O nás

Kto sme

Spoločnosť GeoExperts s.r.o. pôsobí už viac ako 25 rokov úspešne na trhu v oblasti v oblasti geotechniky a geológie, navrhuje realizáciu meracích programov na monitorovanie geotechnických a hydraulických parametrov pri ochrane životného prostredia ako aj pri kontrolných meraniach na stavebných objektoch počas výstavby a dodáva meracie prístroje.

Portfólio odborností v našom tíme:

Geolog
85%
geotechnik
54%
Statik
85%
Mechanizačný pracovník
70%
Prehrať video

213

UKONČENÝCH PROJEKTOV

75

SPOKOJNÝCH FIREMNÝCH KLIENTOV

15

UNIKÁTNÝCH RIEŠENÍ A METÓD MERANIA

28

ROKOV ÚSPEŠNE NA TRHU

NAŠA PRÁCA

Osobne považujem za najväčší úspech firmy, za viac ako 28 rokov pôsobenia sebarealizáciu zamestnancov, ich uznanie. Naša spoločnosť je počtom zamestnancov síce malá, keďže je úzko špecializovaná, verím však, že každý pracovník našej spoločnosti aj v budúcnosti zažije tú najväčšiu potrebu v živote – sebarealizáciu.
vg
Vladimír Gróf
zakladateľ spoločnosti Geoexperts

Naše priority sú: kvalita, odbornosť a presnosť. Poskytovaním týchto služieb máme zodpovednosť nielen sami pred sebou, ale aj pred našimi klientmi.

Erik
Erik Debrecký
konateľ spoločnosti Geoexperts

Zoznámte sa s našim tímom

Náš tím je zložený z odborníkov a profesionálov z oblasti geofyziky, geológie a stavebných inžinierov.

NÁŠ TÍM

CHCETE VEDIEŤ O NAŠEJ FIRME VIAC?

NAŠA KVALITA

Certifikát TÜV SÜD