Meranie síl pod hlavou kotiev

Účel:

V rámci geotechnického monitoringu hlbokých stavebných jám sa počas výstavby sledujú sily v kotvách a rozperách. U trvalých kotiev zabezpečujúcich stabilitu zemných a skalných svahov je ich monitoring podľa platných noriem nutný. K meraniu sily v tyčových a lanových kotvách sa najčastejšie používajú hydraulické dynamometre, ktoré umožňujú priame meranie sily v kN na základe presne definovaného pôdorysu snímača. Dynamometre firmy Glötzl zo SRN sa vyznačujú robustnou stavbou a jednoduchou montážou. Sú málo citlivé voči excentrickému pôsobeniu sily a majú vysokú nulovú konštantu, čo ich predurčuje na dlhodobé merania.

Popis:

Dynamometer pozostáva z dvoch pevne spojených oceľových kotúčov s otvorom v strede. Dutina (tlakový priestor) medzi kotúčmi je vyplnená hydraulickou tekutinou. Silu v kotve je možno odčítať priamo na ociachovanom manometri alebo diaľkovo: hydraulicky (princíp kompenzačného ventilu) alebo elektricky (elektrický prevodník). K dynamometru je štandardne dodávaná jedna vyrovnávacia doska. Pokiaľ dynamometer nie je možné uložiť na rovinnú plochu, je potrebné použiť dve vyrovnávacie platne.

Technické údaje:  Presnosť’ merania ± 1% s manometrom (elektrický prevodník ± 0,5%), teplotná chyba 1,2% hodnoty zaťaženia pri teplotnom rozdiely 20°C, rozsah merania: 0 -160 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1400 / 2000 / 3000 / 5000 kN + rezerva 10%, rozmery snímačov (v závislosti od rozsahu zaťaženia): priemer stredného otvoru 35 – 160 mm, hrúbka snímača 28 – 80 mm, celkový priemer snímača 145 – 408 mm.

Dynamometer hydraulický s prevodníkom
Dynamometer vibračný
Dynamometer hydraulický s manometrom