Z histórie

Firma GeoExperts, spol. s r. o. vznikla 29. decembra 1994 v Žiline ako ako švajčiarsko-slovenská spoločnosť. Zakladateľmi spoločnosti s r.o. Geoexperts boli švajčiarska firma Basler a Hofmann, švajčiarska firma Solexperts, a.s. Váhostav Žilina a Vladimír Gróf, vtedy ako konateľ spoločnosti. Firma sa  špecializovala výhradne na geotechnický monitoring (GTM). Ten zabezpečuje kompetentnú a nezávislú podporu pri kontrole geotechnických rizík (rizík stavebných objektov budovaných v interakcii s horninovým masívom) v celom procese výstavby. Predpokladom úspechu bolo zaznamenávanie a zber presných dát v reálnom čase, preto spoločnosť pracovala so špičkovou meracou technikou: Solexperts (Švajčiarsko), Glötzl (Nemecko) a Geokon (USA). 

grof 1
Minolta DSC
spolocnik

Náš tím

V súčasnosti je spoločnosť viac ako 28 rokov na trhu. Toto pevné miesto si zachovala najmä vďaka tomu, že jej vždy išlo o precíznosť, kvalitu poskytovaných služieb a dodržiavanie technologickej disciplíny. 

Na Slovensku existuje viac ako 200 referencií. Referenčné stavby z hľadiska odbornosti, technického riešenia ako aj významného investičného zámeru boli napríklad v Bratislave – monitoring podzemných garáži na Uršulínskej ulici, na Hviezdoslavovom námestí, polyfunkčné objekty City BC, Apollo BC, Forum BC a Aupark Tower, obytné budovy Vienna Gate, Manhattan, Universo, Vodotika a mnohé ďalšie. Pre výstavbu diaľnic sa realizovali merania všetkých úsekoch D1 od Ladiec po Turany a od Hubovej po Prešov, na D2 v Bratislave, na D3 od Hričovského Podhradia po hranicu s Poľskom. Na rýchlostných cestách to boli obchvaty obcí a miest Ožďany, Figa, Oravský Podzámok, Trstená, Svidník, Banská Bystrica a v súčasnosti Detva. Na cestách nižšieho významu to boli napríklad – križovatka ciest I/64 a III/05062 v Prievidzi, preložka cesty Nová Bystrica – Oravská Lesná alebo sanácia cesty I/50 Lovčica – hranica kraja. Kontrolné geotechnické merania sa vykonávali aj pri modernizácii železničnej trate od Bratislavy po Púchov. Z priemyselných stavieb to boli napríklad objekty spoločnosti HOLCIM Rohožník, Mondi SCP Ružomberok alebo RONA Lednické Rovne. 

Pražský Hrad str 14

Preklik na starú webovú stránku spoločnosti