Železnice

Preložka trate Bytča - Dolný Hričov
Železničná trať Lučenec - Zvolen
Modernizácia trate Bratislava Rača-Trnava
Vrtižer - Hričovské Podhradie