Meranie napätí v stavebných konštrukciách

Účel:

Vibračné (strunové) tenzometre sú snímače s vysokou presnosťou, ktorými je možné nepriamo z pomernej deformácie vyšetriť napätie v oceľových alebo betónových konštrukciách občianskych, priemyselných, vodohospodárskych a dopravných stavieb (výškové budovy, mosty, pilóty, tunelové ostenia a pod.).  Pri monitorovaní predmetných stavieb využívame nasledovné typy tenzometrov firmy Geokon: VSM-4000, VK-4100 (napätie v oceľových konštrukciách), VCE-4200, VCE-4210 (napätie v betónových konštrukciách).

Popis systému:

Snímače pretvorenia (tenzometre) sa skladajú z dvoch častí: z oceľového drôtu natiahnutého medzi dvoma úchytnými blokmi a z meracej budiacej cievky. Ku monitorovanej konštrukcii sa úchytné bloky môžu pripevniť bodovým zváraním, lepením alebo priviazaním k betonárskej výstuži. Deformácie konštrukcie vyvolajú vzájomný posun blokov tenzometra, čím sa zmení dĺžka resp. napätie oceľového drôtu, ktoré je merané ako jeho vlastná frekvencia kmitania po vybudení. Odčítacie jednotky vysielajú budiaci impulz pre rozkmitanie drôtu a prevedú periódu výslednej vibrácie priamo na mikrostrainy. Snímače pretvorenia sú dodávané so zabudovaným termistorom umožňujúcim meranie teploty v mieste snímača. Odčítavanie snímačov je možné pomocou prenosných odčítacích jednotiek alebo automaticky v nastavených intervaloch datalogrami. Pre vyhodnotenie meraní v jednotkách napätia je potrebné poznať  deformačný modul predmetného stavebného materiálu.

Technické údaje:

Typ snímača                    VSM-4000       VK-4100         VCE-4200       VCE-4210        

Činná dĺžka snímača       150 mm           57 mm             153 mm           250 mm

Max. rozsah                     3000me            2500me            3000me            3000me

Citlivosť                           1,0 me              0,5 me              1,0 me              0,5 me

Teplotný rozsah          -20 ¸ +80°C   -40 ¸ +120°C -20 ¸ +80°C   -20 ¸ +80°C

Tenzometer vibračný - model 4000 (na oceľ) a 4200 (do betónu)
Tenzometer vibračný - model 4100
Inštalácia tenzometra na VTL plynovod