Merania náklonov

Účel:

Meranie zmeny náklonov sa využíva pri monitoringu výškových občianskych budov, priemyselných objektov, pilierov mostných objektov, pažiacich stien stavebných jám, objektov vodohospodárskej výstavby (priehradné múry) a opôr tunelového ostenia. Výhodou zariadenia je včasné rozpoznanie naklonenia objektu v prípadoch, keď nie je možné polohové zmeny merať geodeticky či už z dôvodu počiatočnej fázy výstavby alebo obmedzenej vizúry. Meranie je možné vyhodnotiť okamžite po jeho zrealizovaní v jednotkách mm/m.

Popis zariadenia:

Clinometer ISETH BL 200 je prenosný elektronický merací prístroj s vysokou presnosťou na meranie zmeny náklonu monitorovaného objektu. Samotné meranie uhlov sa uskutočňuje pomocou vysokocitlivého elektronického kyvadla. Na sledované objekty sa pevne zabudujú meracie značky, na ktoré sa samotný merací prístroj uloží len po dobu merania. Princíp dosadania klinometra na značky zaručuje presnú reprodukovateľnosť polohy prístroja pri každom meraní. Meracie značky sa upevňujú do betónu, muriva alebo skaly zacementovaním; na oceľové konštrukcie privarením. Podľa druhu merania sa používajú rôzne typy meracích značiek a prípravkov k pootočeniu meracej základne do horizontálnej alebo vertikálnej roviny: KSB, VB a HB.

Technické údaje:

Presnosť dosadnutia prístroja na meraciu značku činí ±0,002mm/m, merací prístroj má meraciu základňu 200mm. Rozsah merania je ±50mm/m (+2,86°), rozlíšenie ±0,001mm/m, presnosť a linearita činí <±0,2%. Rozlíšenie, linearitu a nulový bod možno kedykoľvek kontrolovať pomocou kalibračného zariadenia.

clinometer
Prenosný náklonomer (Clinometer)
Snímač náklonu vibračný
Meranie Clinometrom