Kontinuálne merania geodetickými robotmi

Účel:

Plne automatizované a počítačom riadené geodetické meracie prístroje sú vhodné pri potrebe kontinuálneho sledovania posunov na stavebných objektoch v nasledovných prípadoch: monitoring objektov v oblasti vplyvu hlbokých stavebných jám, riadenie injektáže a podchytávania objektov, sledovanie správania sa mostov a násypov, monitoring zemných a skalných zosunov, registrácia vertikálnych posunov pri zaťažovacích skúškach pilót, dlhodobý monitoring strategických objektov.

Princíp merania:

Digitálnymi nivelačnými prístrojmi Zeiss sa merajú zvislé posuny na princípe optického rozpoznania obrazu, ktorým je kódovaná lata umiestnená na sledovanom objekte. Automatizovanými totálnymi stanicami Leica sa na základe merania vzdialenosti a uhla monitorujú posuny na pevne nainštalovaných pasívnych reflektoroch (terčoch), pričom sa využíva funkcia ATR (Automatic Target Recognition). Oba typy prístrojov je možné integrovať do systému GeoMonitor, ktorý slúži k riadeniu systému a registrácii dát. Pretože cieľom monitoringu vo väčšine prípadov nie je len zachytiť deformačný stav objektu, ale aj zistiť jeho príčiny, je možné do systému GeoMonitor okrem geodetických robotov integrovať aj iné snímače napr. piezometre, extenzometre, tenzometre a pod.

Technické údaje:

Motorizovaný Zeiss DiNi – presnosť výškových posunov 0,2 mm pri vzdialenostiach do 30m, inak 0,5mm, merací čas pre bod cca. 15-30 sekúnd, kompenzácia teplotných vplyvov, osvetlenie lát v noci integrovaným svetlom, dosah merania do 80m. Totálna stanica Leica – meranie polohových zmien s presnosťou do 1,0mm, krátky merací čas, kompenzácia teplotných a tlakových vplyvov,dosahy merania do 1000m.

Automatizovaný tachymeter
Robotizovany nivelačný prístroj
Sledovania posunov na stavebných objektoch