Hydrostatické merania sadaní

Účel:

Elektronický merací systém založený na princípe tradičných hadicových vodováh slúži na dlhodobé sledovanie existujúcich stavebných objektov. Používa sa najmä pri kompenzačnej injektáži a iných zlepšovaniach základovej pôdy. Zmysluplná je jeho aplikácia pri razení tunelov v urbanizovanom prostredí.

Popis systému:

Hydrostatický systém merania sadaní pozostáva z jednotlivých snímačov tlaku, ktoré sú navzájom pospájané hadičkami. Každý snímač zaznamenáva tiaž plniaceho média, ktorý zodpovedá rozdielu výšok jednotlivých pozorovaných meracích miest voči voľnej hladine tekutiny v referenčnej nádobe. Snímače sa nainštalujú pevne na objekt, ich dispozičné usporiadanie je v rámci výškového rozsahu merania ľubovolné. Merací systém umožňuje online sledovanie a tým bezprostredný monitoring účinnosti prijatých opatrení.

Technické údaje: Merací rozsah od 100 do 1000mm, rozlíšenie 0,01mm, presnosť 0,1mm, teplotný rozsah: -20 až 80°C, hmotnosť jedného meracieho miesta do 2kg. Automatizácia merania s možnosťou signalizácie v prípade prekročenia medzných hodnôt.

Vyrovnávajúca nádoba so snímačom
Snímače hydrostatickej nivelácie
Hadice hydrostatickej nivelácie